AM Visage

Політика конфіденційності

Одне з важливих питань, яким наша Студія приділяє особливу увагу, є безпека і забезпечення конфіденційності наданих Клієнтами даних. З метою розуміння даного документа, просимо Вас уважно з ним ознайомитися.
Визначення і терміни
1.1. Сайт - http://visage.am, на якому розміщена інформація про пропоновані Студією Visage AM послуги, акції та іншa інформація в мережі Інтернет.
1.2. Клієнт - фізична особа, що використовує сайт www.visage.am Студії Visage AM
1.3. Персональні дані - інформація, що відноситься до Клієнта, зазначена в п. 3.1 цієї Політики.
1.4. ООбробка персональних даних - будь-які операції, які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.5. Cookies - це фрагменти даних, що відправляються веб-сервером браузеру при відвідуванні сайту Клієнтом.
Цілі і принципи політики конфіденційності та збору персональних даних
2.1. Політика конфіденційності діє стосовно будь-якої зазначеної в розділі 3 інформації, яку Студія Visage AM може отримати про Клієнта під час використання сайту і продуктів сайту.
2.2. Клієнт надає свої персональні дані з метою віддаленого онлайн-запису на надані Студією послуги. Надані дані не можуть бути використані з метою просування послуг від імені Студії або від імені партнерів Студії.

2.3. Забезпечення надійності зберігання інформації і прозорості цілей збору персональних даних. Персональні дані Клієнтів збираються, зберігаються, обробляються, використовуються, передаються і видаляються (знищуються) відповідно до законодавства України, в т.ч. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, і цією Політикою конфіденційності.
Інформація, що підлягає обробці
3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики, надаються Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Студії Visage AM і включають в себе наступну інформацію:
3.1.1. ім'я Клієнта;
3.1.2. контактний телефон Клієнта;
3.2. Студія також отримує дані, які автоматично передаються в процесі перегляду при відвідуванні сайту, в т. ч .:
3.2.1. IP адреса;
3.2.2. інформація з cookies;
3.2.3. інформація про браузер (чи іншоу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
3.2.4. час доступу;
3.2.5. реферер (адреса попередньої сторінки).
Обробка і використання персональних даних
4.1. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
4.2. Погоджуючись з цією Політикою Клієнт надає Студії свою безстрокову згоду на обробку зазначених у розділі 3 персональних даних усіма зазначеними в цій Політиці способами, а також передачу зазначених даних партнерам Компанії для цілей виконання прийнятих на себе зобов'язань.
4.3. Студія не має права передавати інформацію про Клієнта неафілійованим особам або особам, не пов'язаним зі Студією договірними відносинами.
4.4. Передача інформації афілійованим особам та особам, які пов'язані зі Студією договірними відносинами (кур'єрські служби, організації поштового зв'язку і т.д.), здійснюється для виконання замовлення Клієнта, а також для можливості інформування Клієнта про акції, послуги, що надаються, проведені заходи.
4.5. Афілійовані особи і особи, пов'язані зі Студією договірними відносинами, приймають на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації і гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію виключно для цілей виконання зазначених дій або надання послуг.
4.6. Студія вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Клієнта від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.
Права і обов'язки Клієнта
5.1. Клієнт має право змінювати свої особисті дані, а також вимагати видалення особистих даних у Студії.
Додаткові умови
6.1. Студія Visage AM несе відповідальність перед Клієнтом у випадках, передбачених чинним законодавством.
6.2. Студія Visage AM звільняється від відповідальності у випадках, коли така інформація про Клієнта:
- стала публічним надбанням до її втрати або розголошення,
- була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Студією,
- була розголошена за згодою Клієнта.
6.3. Студія Visage AM вправі вносити зміни в політику конфіденційності в односторонньому порядку. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на сайті Студії.